PARADOX_logo_webpage

"OPTIMIA" web poslovne knjige

Poslovni programski paket pod nazivom "OPTIMIA" samostalno razvijamo u formi web-aplikacije. Trenutni modus je tzv. "hibridna" varijanta, gdje se knjiženja vrše lokalno na računaru u servisu, a klijentu se dostavljaju izvještaji na web-aplikaciju, organizirano u module i prema potrebama klijenta. Nove opcije se aktivno razvijaju sa ciljem da programski paket pokrije sve računovodstvene potrebe.

Prilikom koncipiranja aplikacije vodili smo se jednostavnom logikom da svaka evidentirana promjena ima, odmah i na licu mjesta, i "izvornik" odnosno elektronski primjerak knjigovodstvene isprave.

Ovo u praksi znači da npr tabela knjige ulaznih računa, osim svih relevantnih podataka o knjiženju (broj i datum fakture, datum prijema, partner, vrijednost, osnovica, PDV itd), istovremeno ima i skeniran primjerak fakture koja je evidentirana. Slično i za izvode, evidenciju dugotrajne imovine, zaliha, obračun plaća itd...

Fleksibilnost je možda i najznačajnija prednost našeg rješenja, jer se razvoj novih opcija vrši direktno na web-u i u realnom vremenu. Ovo znači da mi nemamo potrebu za klasičnim programerskim uslugama kako bismo program prilagodili potrebama klijenta. Istovremeno, možemo razvijati različita rješenja za različite klijente unutar jedne baze.


Klijent inicira cijeli proces upload-om dokumentacije u za to predviđenu sekciju unutar programa odakle se dalje vrši preuzimanje, obrada i povratno se klijentu dostavljaju izvještaji o poslovanju:

- izvještaji glavne knjige (bruto bilance, finansijske kartice, IOS i druga finansijska operativa);

- PDV evidencija (prijave, KUF/KIF, D PDV, csv datoteke);

- bankovni izvodi i blagajničko poslovanje;

- evidencija zaliha (rekapitulacije, robne kartice);

- kadrovska evidencija (prijave/odjave, porezne kartice, dokumentacija o stručnoj spremi);

- obračuni plaća (rekapitulacije, platne liste, MIP, specifikacije);

- sve ostalo, prema potrebama klijenta.


Pregled mogućnosti aplikacije:

1. multijezičnost (bosanski, engleski, njemački, arapski itd);

2. mogućnost paralelnog vođenja više knjigovodstava unutar jedne baze;

3. ulaz za knjigovodstvene servise (multi-klijentski pristup);

4. ulaz za klijente;

5. ulaz za sistem-administratora sa opcijama za doradu postojećih ili razvoj novih opcija;

6. prava pristupa sa finim podešavanjem po entitetima, ili statusom dokumenata.


Tehnički podaci o aplikaciji:

a) razvojna platforma: Rukovoditel project management app designer

b) programski jezik: PHP 7.2 +

c) baza podataka: MySQL 5.6 +

d) hosting: https://www.karahan.ba/optimia

e) backup baze: po potrebi