PARADOX_logo_webpage

Online / WEB računovodstvene usluge

Usluge iz domena računovodstva i knjigovodstva nudimo u formi agencije "PARADOX računovodstvene usluge" sa sjedištem u Tuzli. Agencija je nastala 2021. godine shodno posljednjim izmjenama Zakona o računovodstvu i reviziji u Federaciji BiH. 

Usluge nudimo u web/online modusu uz programsko rješenje koje sami razvijamo.

Našim klijentima smo u mogućnosti ponuditi:

- knjigovodstvene usluge:

* knjiženje poslovnih promjena;

*vođenje poslovnih knjiga (glavnih i pomoćnih);

* evidencija zaliha (robno i materijalno knjigovodstvo);

* evidencija stalne imovine (vođenje registra, aktiviranja, uvećanja/umanjenja vrijednosti, likvidacije itd);

* salda-konti kupaca i dobavljača (ulazi/izlazi, plaćanja, poravnanja, IOS);

- računovodstvene usluge:

* računovodstvena kontrola isprava (formalna i suštinska);

* dokumentovanost poslovnih promjena;

* porezna optimizacija poslovanja;

- kompletnu uslugu vezanu za obračun plaća:

* formiranje evidencije radnog vremena;

* unos i kontrola sati; 

* obračun prema različitim parametrima (fiksni iznos, varijabilni iznos, preračun brutto->netto ili obratno ili bilo koja druga kombinacija parametara obračuna).

- kadrovsku evidenciju radnika (HR) sa pripadajućom operativnom podrškom (prijave, odjave, rješenja za GO);

- administrativne usluge povezane sa računovodstvom:

* usklađenja  kupaca i dobavljača;

* podnošenje poreznih i drugih prijava;

* priprema i obrada putnih naloga;

* obrade inventure;

* izrade kompenzacija i cesija;

* priprema internih akata, priprema privremenih situacija u građevini, priprema dokumentacije za tendere i slične programe;

- usluge obrade i sređivanja podataka kroz napredno korištenje MS Excel: data clean-up, pivotiranje, izrada različitih vrsta reporta, analiza i podloga;

- priprema podloga i izvještaja kod inspekcijskog nadzora;

- savjetodavni servis za tekuća pitanja iz poslovanja.

Za više detalja o našoj ponudi slobodno nas kontaktirajte.