Usluge iz domena računovodstva, knjigovodstva i poreznog savjetovanja nudimo u formi agencije "PARADOX računovodstvene usluge". Sjedište agencije je u Tuzli.


KRAJ "PAPIRNE" ERE

Aktualne poslovne prilike obilježene prije svega tehnološkim napretkom, potreba da se što brže dođe do informacije i shodno tome donese poslovna odluka, forsiraju funkciju računovodstva u pravcu "web", "online" i "remote" usluga, a elektronski dokument i njegova razmjena potiskuje "papirni" koncept.

Paralelno, revidira se i uloga samog "računovođe". Uz pojačano korištenje tehnologije prostora za manuelni rad sve je manje. Fokus prelazi sa operative na razumijevanje, a potreban set vještina se proširuje sa finansijsko-računovodstvenih na širi spektar koji uključuje napredno poznavanje MS Excel, SQL query-ing, baze podataka, strukturu informacionih sistema, ali u svojoj osnovi - fenomen elektronskog podatka i njegovu manipulaciju.

Promjene u tehnologiji su konstantne, dešavaju se na dnevnoj bazi i teško ih je (u)pratiti. Buduće promjene će vjerovatno imati još veće odjeke u ovoj profesiji.

online RAČUNOVODSTVo

Konecpt u kojem je kolaboracija sa računovodstvom neovisna o fizičkoj lokaciji.  Vi i računovodstvo komunicirate "dokumentima", a obrada podataka se odvija ili na jednakoj (jednoj) platformi ili koristite različite programe. U konačnici to i nije toliko bitno ako imate željeni rezultat. Vašem računovdostvu više ne "nosite papire" već dostavljate skeniranu dokumentaciju. Uz par sitnica koje Vas mogu nervirati (loš skener), prednosti su višestruke: nema puno "hodanja", smanjen je rizik od gubitka dokumentacije, nema dileme da liste (i kada) nešto dostavili. 

ŠTA RADIMO

U jednoj rečenici: poslove i zadatke u domeni računovodstva, knjigovodstva i savjetovanja s tim u vezi. 

Ali trudimo se ponuditi više od ove šture definicije, u pravilu monotonog računovodstvenog poziva. 

Trude se i drugi i svjesni smo toga. 

Svoju misiju ne vidimo samo kroz "knjiženje" i podnošenje izvještaja , poreznih prijava ili završnih obračuna.  Želimo biti partner i živjeti Vaš biznis, razumjeti probleme, preuzeti svoj dio posla i rasteretiti Vas brige oko "brojki". 

Isto tako želimo ponuditi nešto novo što će nam omogućiti vremensku, operativnu i cjenovnu efikasnost. Volimo biti fleksibilni, otvoreni prema novim tehnikama i spremni za učenje. Ne volimo insistirati na već viđenim konceptima. Stavljamo u prvi plan efektivnu razmjenu informacija, brzinu pristupa i dostupnost bez obzira na lokaciju.  U konačnici želimo ponuditi uslugu koja vrijedi.

Za konkretan popis usluga koje možemo ponuditi na raspolaganju je zasebna sekcija.

Kako radimo

Način na koji servisiramo naše klijete prilagođavamo situaciji "na terenu", ali uobičajeno ovaj proces ima nekoliko faza:

dostava dokumentacije

Klijent inicijalno dostavlja dokumentaciju u elektronskoj formi u sekciju "Dokumentacija“ unutar vlastitog poslovnog rješenja "OPTIMIA" na našoj domeni. Dokumentacija može biti finansijske i nefinansijske prirode. Preporučujemo da se dostavlja doslovno sve. Nemojte brinuti, vaše je samo da dostavite, dalje aktivnosti: razvrstavanje, provjere, tumačenje, knjiženje...preuzimamo mi.

Preuzimanje i kontrola

Vašu dokumentaciju preuzimamo u roku od 24 sata od momenta dostave. Provodimo kontrolu i procjenjujemo dokumentovanost poslovne promjene te signaliziramo moguće nedostatke i neusklađenosti.

Knjigovodstvena obrada

Dokumentacija koja je prošla provjeru dobija status „knjigovodstvene isprave“ i kao takvu je podvrgavamo standardnoj knjigovodstvenoj obradi: knjiženje u software-u, generisanje promjena u  poslovnim knjigama te ažuriranje glavne i pomoćnih knjiga. Ovo vršimo na lokalnom računaru poštujući integritet Vaših podataka. Uobičajeni rok za završetak knjiženja je 72 sata od preuzimanja i kontrole, ali ne duži od 8 dana, u skladu sa primjenjivim Zakonom o računovodstvu i reviziji.

Izvještavanje

Sva dokumentacija koja je prošla knjigovodstvenu obradu se pohranjuje u sistem virtuelnih foldera kojima klijent pristupa u svakom momentu i sa bilo koje (fizičke) lokacije. Osim izvorne dokumentacije pripremaju se izvještaji na mjesečnom nivou kako bi sam proces informisanja klijenta o njegovom poslovanju dobio rutinsku dimenziju. Ovaj proces je fleksibilan i u potpunosti prilagođen potrebama klijenta.

Arhiviranje

Sva dokumentacija je dostupna za download 6 mjeseci po isteku poslovne godine ili ugovornog odnosa.